Hjulångaren Eric Nordevall Il

Vem var Eric Nordevall?

Erik Nordvall, som han ursprungligen hette, föddes 1753 i Överkalix socken i Norrbotten, där fadern, Jonas Nordvall. var kyrkoherde.

Han studerade i Uppsala från 1770 och utbildade sig till bergs- och vattenbyggnadsingenjör. Åren 1774 -1784 var han först byggmästare för Hjälmare slussar och sedan för Strömsholms kanal. Han var anställd vid Eskilstuna Fristad och blev direktör vid fristaden 1779.

Erik Nordvall gifte sig 1785 med  Fredrika Branting (vars sentida släkting hetta Hjalmar)

1788 planlade och startade han porfyrverket i Älvdalen. Han omarbetade ritningarna till Bergskanalen i Trollhättan och vid invigningen den 19 augusti 1790 fick en av slussarna hans namn.

Februari 1796 ledde han arbetet med att rädda Dannemora gruva från en hotande översvämning. 1798-99 planlade han arbetet med att förstärka Norrbros fundament, den hade rasat 1780. 1801 blev han majormekanikus vid flottans mekaniska corps. 1802 upprättade han ritningar och gjorde avvägningar för Södertälje kanal. Vid samma tidpunkt köpte han Nyby gård och byggde om den enligt egna ritningar.

1816 adlades han och blev som adelsman Eric Nordevall. 1819 utnämndes han till överstelöjtnantmekanikus. Han var också medlem i vetenskapsakademien, lantbruksakademien och konstakademien.

Han medverkade också i hög grad vid byggandet av Göta Kanal. Det blev också skälet till att ett av de allra första ångfartyg som beställdes för trafik på kanalen döptes med hans namn ett år efter hans död 1835.

Någon entydig stavning på fartygsnamn tillämpades uppenbarligen inte under 1800-talet. Fartygets namn har nämligen stavats på flera olika sätt i Svensk Skeppslista:

Nordwall 1837, Eric Nordewall 1839, Erik Nordvall 1846, Erik Nordvall 1854.

På den bärgade skeppsklockan står namnet Erick Nordwall och på fartygets namnbräda står det E.Nordevall