Hjulångaren Eric Nordevall Il

Rekrytering

Hjulångaren är nu invintrad och planering för nästa år har påbörjats. Då behöver vi förstärkning med ytterligare besättningsmedlemmar. Vi söker därför volontärer för utbildning och medverkan. Hör av dig till Ulf 0737070679 så får du veta mer...

Hjulångaren behöver en minimibesättning på 5 personer: skeppare/befälhavare (lägst klass VI), 1 maskinist/teknisk chef (lägst TF75 ånga), 2 jungmän och 1 eldare och . Därtill kommer serveringspersonal och guide. Vi är idag en trivsam grupp, men vi behöver vara fler.

Vi finns vid Forsviks varv