Hjulångaren Eric Nordevall Il

Rekrytering

Till Dig som är intresserad av att engagera sig i arbete med Hjulångaren

Projektet Eric Nordevall II är nu i ett skede där drift och underhåll har fått en dominerande andel. Under byggnadsskedet var det inte svårt att engagera ideella krafter då vi alla hade en vision av att fartyget skulle färdigställas och framföras i Göta Kanalsystemet. Vi nådde detta mål 2011 och höjdpunkten var färden till Stockholm och dopet vid Riddarholmskajen. Därefter har det ideella engagemanget av naturliga skäl minskat och antalet aktiva i arbetet i Forsvik har minskat påtagligt. Fartyget har dock varje år haft seglation med turer i närområdet till Forsvik med besök i Motala.

För att långsiktigt utveckla verksamheten behöver vi förstärkning med personal för hålla en kontinuerlig verksamhet i gång i Forsvik. Arbetsuppgifterna är att medverka i driften och underhållet av fartyget med ansvar för att dess tekniska status bibehålls. Vi behöver vidare någon som kan ansvara för de administrativa uppgifterna i Forsvik. Vi kallar befattningarna Driftansvarig respektive Administrativt ansvarig och mer information om arbetsuppgifterna kan lämnas av mig eller Patrik Zimonyi. Arbetsuppgifterna anpassas självfallet efter den omfattning som du kan engagera dig.

Vi är intresserade av att få kontakt med dig som tycker detta låter intressant och har ett intresse av att projektet Eric Nordevall II utvecklas vidare. Kontakta oss för att få mer information.

Inge Karlsson

Ordf i Föreningen Forsviks Ångbåtar

Tel 070-33 99 160

__________________________________________________________________

Hjulångaren behöver en minimibesättning på 5 personer: skeppare/befälhavare (lägst klass VI), 1 maskinist/teknisk chef (lägst TF75 ånga), 2 jungmän och 1 eldare och . Därtill kommer serveringspersonal och guide. Vi är idag en trivsam grupp, men vi behöver vara fler.

Vi finns vid Forsviks varv