Hjulångaren Eric Nordevall Il

Besättningsbehov

Hjulångaren behöver en minimibesättning på 5 personer: skeppare/befälhavare (lägst klass VI), 1 maskinist/teknisk chef (lägst TF75 ånga), 2 jungmän och 1 eldare och . Därtill kommer serveringspersonal och guide. Vi är idag en trivsam grupp, men vi behöver vara fler.

Vi finns vid Forsviks varv