Hjulångaren Eric Nordevall Il

Hemmahamn Forsvik

Forsvik är Eric Nordevall II:s hemmahamn. Här har också Hjulångaren byggts. Redan under 1930-talet fanns ett varv här. Nu har varvet återuppstått och f.n. byggs en segelslup på ritningar från 1700-talet. Även restaureras en marin ångslup från 1901 och en gammal flottningsbåt.